Orania Kunsteraad

Bymekaarkomplek vir kunstenaars

Ons doelstelling

OKeR se hoofdoelstelling is om die kunste in Orania en onder Orania-ondersteuners te bevorder. Ons doen dit deur nuwe projekte te loods of deur bestaande projekte te ondersteun. Ons veld is wyd en strek van musiek tot digkuns, beeldende kunste en toneelopvoerings asook klassieke musiekaande, plaaslike talentontwikkeling en selfs die verfraaiing van ons mooi dorp.

 

Meer oor ons gildes

Elke gilde fokus op ‘n kunsvorm – en werk saam om groot projekte, soos die Taalweek, te loods. Raak gerus betrokke by een van ons gildes!

Musiekgilde

Oraniërs is lief vir musiek en ons passie is om inwoners bloot te stel aan hoë gehalte musiek. Eerstens bereik ons dit deur musiekonderrig in Orania te ondersteun en te help uitbrei. Tweedens om musiekuitvoerings aan te bied en derdens om ons ryk versameling van musiekinstrumente aan OKeR -lede beskikbaar te stel om te huur. 

 

Toneelgilde

Van eenmanvertonings tot kunstefeeste. Ons is lief vir drama! Met genoeg talent kan ons ons goed op die verhoog handhaaf. Ons ondersteun graag ander aksies soos groentjiekonserte, komedies, swaarder dramas ens!

Beeldende Kunste

“Art washes away from the soul the dust of everyday life.” As Picasso so sê, sal ons nie stry nie. Werkswinkels, kunsuitstallings en gesamentlike projekte snoer ons saam! Onlangs het ons op mure begin verf en so ons dorp verfraai.

Om betrokke te raak kontak Yolandi by yolandimari@gmail.com

Skrywersgilde

‘n Baie aktiewe gilde wat ten minste 10 keer per jaar vergader om die gedeelde liefde vir ons mooi taal te vier. Raak deel – of jy ‘n skrywer of ‘n leser is!

Annamarie: annamaries.vdm@gmail.com

Ons Storie

In 1996 besluit ‘n groepie Oraniërs om OKeR te stig.

In 1996 was die ou waterwese dorpie, Orania, stadig maar seker besig om harde pionierswerk te doen. As ons vandag terugkyk, is ons waardering vir die werk wat verrig was, groot. Die infrastruktuur en instellings wat toe al geskep is, staan vandag nog sterk. Die behoefte om ‘n kunsteraad te stig, het die behoefte bevestig: Oraniërs wou hulle kreatiwiteit uitleef.

OKeR het deur sy blote bestaan bevestig:

Oraniërs wil hulle Godgegewe kreatiwiteit uitleef.

Filmfees

2024 se Filmfees is oop! Die tema is Taaltoffies en vanjaar sal daar 3 kategorieë wees om in deel te neem.

Word deel

Word deel van OKeR en deel in die kunste van Orania

Teaterhuis

Ons droom van ‘n teaterhuis

Die planne vir ‘n teaterhuis is opgestel en ons hoop om binnekort grond te bekom vir ons droom! Help ons bou aan die droom van ‘n pragtige teaterhuis. Van alle ledegelde word 20% direk teaterfonds toe geplaas.

Word vandag lid van OKeR en help bou aan Orania se eerste Teaterhuis

“Kuns is nie die besit van die min wat skrywers, skilders, musikante erken word nie, dit is die outentieke uitdrukking van enige en alle individualiteit.”
Eric Fromm

okerorania@gmail.com

Anesta: 063 980 7102

Orania, Noord-Kaap